Siðareglur

Reglugerðir fréttaráðs

Leiðbeiningar um netmiðlaumfjöllun

Skoðanafrelsi, tjáningarfrelsi og prentfrelsi eru mannréttindi sem vernduð eru af Pancasila, stjórnarskránni frá 1945 og Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Tilvist netmiðla í Indónesíu er einnig hluti af skoðanafrelsi, tjáningarfrelsi og fjölmiðlafrelsi.

Netmiðlar hafa sérstöðu þannig að þeir krefjast leiðbeininga svo hægt sé að sinna stjórnun þeirra á faglegan hátt og sinna hlutverkum sínum, réttindum og skyldum í samræmi við lög númer 40 frá 1999 um fjölmiðla og siðareglur blaðamanna. . Af þessum sökum hefur blaðamannaráðið, ásamt blaðamannasamtökum, stjórnendum netmiðla og almenningi, tekið saman leiðbeiningar um netfjölmiðlaumfjöllun sem hér segir:

 1. 1. Gildissvið
  1. a. Netmiðlar eru hvers kyns miðlar sem nota internetið og stunda blaðamennsku og uppfylla kröfur fjölmiðlalaga og blaðafyrirtækjastaðla sem blaðamannaráð hefur sett.
  2. b. Notendamyndað efni er allt efni sem er búið til og eða gefið út af netmiðlanotendum, þar á meðal greinar, myndir, athugasemdir, hljóð, myndbönd og ýmiss konar upphleðslur tengdar netmiðlum, svo sem blogg, spjallborð, ummæli lesenda. eða áhorfendur og önnur form. .
  3. 2. Staðfesting frétta og jafnvægi
  4. a. Í grundvallaratriðum þarf að sannreyna allar fréttir.
  5. b. Fréttir sem geta skaðað aðra aðila þurfa sannprófun á sömu fréttum til að uppfylla meginreglur um nákvæmni og jafnvægi.
  6. c. Ákvæðin í a-lið hér að ofan eru undanskilin, að því tilskildu að:
   1. 1. Fréttir innihalda í raun brýna almannahagsmuni;
   2. 2. Fyrsta fréttaveitan er greinilega auðkennd, trúverðug og hæf heimild;
   3. 3. Efni fréttarinnar sem þarf að staðfesta er óþekkt og eða ekki hægt að ræða við hana;
   4. 4. Fjölmiðlar veita lesanda skýringu á því að fréttirnar þurfi enn frekari sannprófunar sem leitað er eftir eins fljótt og auðið er. Skýringar eru í lok sömu sögu, innan sviga og skáletraðar.
  7. d. Eftir að frétt hefur verið hlaðið í samræmi við c-lið er fjölmiðlum skylt að halda áfram sannprófunarviðleitni og eftir að sannprófun hefur verið aflað eru sannprófunarniðurstöður innifaldar í uppfærslunni með tengli á fréttir sem ekki hafa verið sannreyndar.
  8. 3. Notendamyndað efni

Netmiðlar verða að innihalda skilmála og skilyrði varðandi notendamyndað efni sem stangast ekki á við lög nr. 40 frá 1999 um fjölmiðla og siðareglur blaðamanna sem eru skýrt og skýrt settar.

  1. a. Netmiðlar krefjast þess að hver notandi skrái sig fyrir aðild og framkvæmi innskráningarferli fyrst til að geta birt hvers kyns notendamyndað efni. Nánar verður kveðið á um ákvæði um innskráningu.
  2. b. Í skráningunni krefjast netmiðlar þess að notendur gefi skriflegt samþykki fyrir því að útgefið notendamyndað efni:
   1. 1. Inniheldur ekki rangt, rógburð, sadisískt og ruddalegt efni;
   2. 2. Inniheldur ekki efni sem inniheldur fordóma og hatur sem tengist þjóðerni, trúarbrögðum, kynþætti og millihópum (SARA), og hvetur til ofbeldisverka;
   3. 3. Inniheldur ekki mismununarefni á grundvelli kynja- og tungumálamuna og niðr ekki veikburða, fátæka, sjúka, geðfatlaða eða líkamlega fatlaða.
  3. c. Netmiðlar hafa algera heimild til að breyta eða eyða notendamynduðu efni sem er andstætt atriði (c).
  4. d. Netmiðlar þurfa að leggja fram kvörtunarkerfi fyrir notendamyndað efni sem er talið hafa brotið gegn ákvæðum c-liðar. Búnaðurinn ætti að vera á stað sem er aðgengilegur notendum.
  5. e. Netmiðlum er skylt að breyta, eyða og grípa til úrbóta vegna hvers kyns notendamyndað efni sem tilkynnt er og brýtur í bága við ákvæði c-liðar, eins fljótt og auðið er hlutfallslega eigi síðar en 2 x 24 klukkustundum eftir að kvörtun berst. .
  6. f. Netmiðlar sem hafa uppfyllt ákvæði í (a), (b), (c) og (f) eru ekki ábyrgir fyrir vandamálum sem stafa af því að hlaða efni sem brýtur í bága við ákvæði í (c).
  7. g. Netmiðlar eru ábyrgir fyrir notendagerðu efni sem tilkynnt er ef það grípur ekki til úrbóta eftir frest eins og fram kemur í f-lið.
  8. 4. Villur, leiðréttingar og réttur til að svara
  9. a. Villur, leiðréttingar og réttur til svars vísa til blaðamannalaga, siðareglur blaðamanna og leiðbeininga um rétt til svars sem blaðamannaráð hefur sett.
  10. b. Villur, leiðréttingar og/eða svarréttar þarf að tengja við þær fréttir sem lagfærðar eru, leiðréttar eða veittar réttur til að svara.
  11. c. Í hverri skýrslu um misskilning, leiðréttingu og andsvarsrétt er skylt að tilgreina hvenær misskilningur, leiðrétting og/eða réttur til andsvara er hlaðinn.
  12. d. Ef ákveðnum netmiðlafréttum er dreift af öðrum netmiðlum, þá:
   1. 1. Ábyrgð netmiðla á fréttamiðlum er takmörkuð við fréttir sem birtar eru í netmiðlum eða netmiðlum undir tæknilegu yfirvaldi hans;
   2. 2. Fréttaleiðréttingar framkvæmdar af netmiðli verða einnig að vera framkvæmdar af öðrum netmiðlum sem vitna í fréttir frá leiðréttum netmiðlum;
   3. 3. Fjölmiðlar sem miðla fréttum frá netmiðli og gera ekki leiðréttingar á fréttum í samræmi við það sem gert er af eiganda og/eða fréttamiðli netmiðils ber fulla ábyrgð á öllum lagalegum afleiðingum þeirra frétta sem ekki eru leiðréttar.
  13. e. Í samræmi við fjölmiðlalögin geta netmiðlar, sem ekki þjóna réttinum til að svara, sætt refsiviðurlögum með hámarkssekt upp á 500.000.000 Rp (XNUMX milljónir rúpíur).
  14. 5. Afturköllun frétta
  15. a. Ekki er hægt að afturkalla fréttir sem hafa verið birtar af ástæðum ritskoðunar utan ritstjóra, nema hvað varðar málefni sem tengjast SARA, siðferði, framtíð barna, áfallaupplifunum þolenda eða á grundvelli annarra sérstakra sjónarmiða sem blaðamannaráð ákveður.
  16. b. Aðrir netmiðlar verða að fylgja eftir afturköllun fréttatilvitnana frá upprunalegu fjölmiðlunum sem hafa verið afturkölluð.
  17. c. Afturköllun frétta skulu fylgja rökstuðningur fyrir afturkölluninni og tilkynna almenningi.
  18. 6. Auglýsingar
  19. a. Netmiðlar verða að gera skýran greinarmun á fréttavörum og auglýsingum.
  20. b. Sérhver frétt/grein/efni sem er auglýsing og/eða greitt efni verður að innihalda upplýsingarnar „auglýsing“, „auglýsing“, „auglýsingar“, „styrktar“ eða önnur orð sem útskýra að fréttin/greinin/innihaldið sé auglýsing.
  21. 7. Höfundarréttur

Netmiðlar verða að virða höfundarrétt eins og hann er settur í gildandi lögum og reglugerðum.

  1. 8. Innleiðing leiðbeininga

Netmiðlar verða að innihalda þessar netmiðlaumfjöllunarleiðbeiningar í fjölmiðlum sínum á skýran og skýran hátt.

  1. 9. Ágreiningur

Endanlegt mat á deilunni varðandi innleiðingu þessara leiðbeininga um netmiðlaumfjöllun er leyst af fjölmiðlaráði.

Jakarta, 3. febrúar 2012

(Þessi handbók var undirrituð af Press Council og fjölmiðlasamfélaginu í Jakarta, 3. febrúar 2012).

https://dewanpers.or.id/